Implantologie

Wat kunnen we ermee?

Een tandheelkundig implantaat is een titanium schroef. Door het plaatsen van een implantaat is het mogelijk om de wortel van een tand of kies te vervangen. Het implantaat wordt geplaatst in het bot van de boven- of onderkaak. Na het plaatsen moet het implantaat vastgroeien en kan vervolgens dienen als verankering voor de kroon van de nieuwe tand of kies, of voor een prothese.

Door het plaatsen van één of meerdere implantaten is he mogelijk om verloren gegane tanden en/of kiezen te vervangen op zo’n manier dat het lijkt en voelt alsof ze van uzelf zijn. 

Het behandeltraject

Hoe verloopt dat?

Allereerst bespreken wij uw wensen en krijgt u uitleg hoe aan deze wensen voldaan kan worden. Soms zijn er alternatieven voor een implantologische oplossing van uw probleem. Ook deze behandelalternatieven zullen met u worden besproken.

Als besloten wordt om te gaan implanteren vindt er eerst een grondig onderzoek plaats en wordt aan de hand hiervan een behandelplanning gemaakt. Deze wordt ook met u besproken en u ontvangt natuurlijk een kostenopgave betreffende de voorgestelde behandeling. Indien u akkoord gaat wordt een afspraak gemaakt om daadwerkelijk te implanteren.

Soms is het niet mogelijk om direct te implanteren omdat er bijvoorbeeld nog onvoldoende kaakbot aanwezig is. Er zal dan een voortraject nodig zijn waarin er bot zal worden geregenereerd om daarna alsnog te kunnen implanteren. Er zijn ook situaties denkbaar waarbij regeneratie van bot en gelijktijdig implanteren tot de mogelijkheden behoren. Alle ingrepen vinden plaats onder plaatselijke verdoving.

Na het plaatsen van een implantaat vindt een inhelingsperiode plaats waarin het implantaat vastgroeit in het bot . We noemen dat osseointegratie. Een belangrijke fase die meestal doch niet in alle gevallen voorspoedig verloopt. Deze fase duurt 3 tot 6 maanden afhankelijk van de positie van het implantaat in de mond. Gedurende deze tijd krijgt u een tijdelijke voorziening.

Is het implantaat eenmaal vastgegroeid zal er in sommige gevallen een kleine 2e chirurgische ingreep plaats vinden Daarna kan de uiteindelijke voorziening geplaatst worden.