Filosofie

Een integrale aanpak

In onze behandelfilosofie staat een integrale aanpak centraal. Talloze onderzoeken tonen aan dat er een sterke relatie bestaat tussen het gebit en de algemene gezondheid. Het in stand houden dan wel creëren van een goede mondgezondheid draagt dan ook direct bij aan een goede algemene gezondheid. Preventie is daarbij de belangrijkste basis immers voorkomen is altijd beter als genezen. Ons preventieprogramma wordt afgestemd op uw eigen persoonlijke situatie. We kijken daarbij niet alleen naar mondhygiëne maar richten ons ook op voeding en leefstijl.

Het zorgplan

De basis voor voorspelbaarheid

Iedere patiënt is uniek en daarom maken wij voor iedereen in overleg met u een persoonlijk zorgplan. Tijdens uw eerste bezoek doen wij een uitgebreid mondonderzoek en inventariseren wij uw wensen. Daarnaast maken wij een risicoanalyse. We streven daarbij naar een gezond, klachtenvrij en mooi gebit. Wij zijn ervan overtuigd dat een mooi en gezond gebit bijdragen aan uw gezondheid en zelfvertrouwen. Het zorgplan vormt de basis voor onze verdere aanpak. Dit zorgplan wordt natuurlijk steeds geactualiseerd omdat omstandigheden kunnen veranderen.